Kontroly klimatizačních systémů

Zákon 406/2000 o hospodaření energií stanovuje povinnost provádět pravidelnou kontrolu klimatizačních systémů.

§ 6a

Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů

(2) U provozovaných klimatizačních systémů se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW je jeho vlastník nebo společenství vlastníků jednotek povinen

a) zajistit pravidelnou kontrolu tohoto klimatizačního systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole klimatizačního systému,

Je třeba podotknout, že pro účely tohoto zákona se jmenovitým chladicím výkonem klimatizačního systému rozumí jmenovitý elektrický příkon pohonu zdroje chladu udaný výrobcem!

Vyhláška MPO č. 193/2013 Sb. pak určuje intervaly těchto kontrol následovně:

Jmenovitý chladicí výkon

První kontrola po uvedení do provozu

Další kontrola

systém je trvale monitorován

systém není trvale monitorován

Od 12kW do 100kW

10

10

10

Nad 100kW

4

10

4

 

Výhradní zastoupení výrobce špičkových přístrojů pro měření emisí, německé firmy MRU GmbH.

MRU s.r.o.
Plzeňská 313/217c
150 00 Praha 5 - Motol

Tel./Fax: +420 235322091
E-mail: