Kontroly kotlů a tepelných rozvodů

Zákon 406/2000 o hospodaření energií stanovuje povinnost provádět pravidelnou kontrolu kotlů a tepelných rozvodů:

§ 6a

Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů

(1) U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW a příslušných rozvodů tepelné energie je jejich vlastník nebo společenství vlastníků jednotek povinen

a) zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie,

Vyhláška MPO č. 194/2013 Sb. pak určuje intervaly těchto kontrol následovně:

Výkon kotle

Druh paliva

První kontrola po uvedení do provozu

Další kontrola

systém je trvale monitorován

systém není trvale monitorován

Od 20kW do 100kW

všechna paliva

10

10

10

Nad 100kW

pevná a kapalná

2

10

2

plynná

4

10

4

Ing. Tomáš Folprecht, jednatel MRU s.r.o, je energetický specialista s příslušným oprávněním od Ministerstva průmyslu a obchodu k provádění těchto kontrol.

 

 

Výhradní zastoupení výrobce špičkových přístrojů pro měření emisí, německé firmy MRU GmbH.

MRU s.r.o.
Plzeňská 313/217c
150 00 Praha 5 - Motol

Tel./Fax: +420 235322091
E-mail: