Nabídka softwaru pro analyzátory spalin MRU

MRU Exporter

Protokol o seřízení

Program MRU Exporter je určen k přenosu dat naměřených přístroji MRU a uložených v paměti těchto přístrojů. Tento program vytváří Protokol o seřízení spalovacího zařízení. Po přenosu dat jsou tato importována do tabulkového procesoru Microsoft Excel. Nová verze umožňuje též online ukládání hodnot ve volitelných intervalech přímo během měření do MS Excelu. Data je možno ukládat ve formátu excelovských sešitů (*.xls). Součástí programu je sada šablon pro MS Excel (*.xlt) pro vytváření protokolů. Program vyžaduje MS Excel.

WinXMRU

Autorizované měření emisí

Program WinXMRU je určen speciálně pro provádění autorizovaného měření emisí přístroji s elektrochemickými články. Analyzátor je během měření přímo připojen k počítači. Program umožňuje změřit několik zařízení a uložit je do jediného souboru společně s ostatními informacemi o měření potřebnými pro vystavení protokolu o měření. Měření je možno mezi jednotlivými intervaly přerušit. Naměřená data mohou být uložena na disk buď ve speciálním formátu *.mrw nebo v textovém souboru vhodném pro import do jiných programů, např. MS Excel. Program navíc může vyexportovat celý protokol o autorizovaném měření obsahující tabulky měřených hodnot a barevné grafy průběhů měření do MS Wordu. Takto vytištěný protokol vyhovuje všem požadavkům České inspekce životního prostředí a MŽP ČR kladené na tyto protokoly.

MRU OnLine View

Originální software

Program dodávaný výrobcem. Je vhodný jak pro kontinuální měření, tak pro přenos dat uložených v paměti přístroje. Přístroj navíc umožňuje správu databáze zákazníků v paměti přístroje. Program obsahuje několik jazykových verzí včetně češtiny.

MRU SmartData Lite

Ovládání z telefonu

Ke všem analyzátorům MRU vybaveným bezdrátovým rozhraním bluetooth je zcela zdarma k dispozici aplikace pro mobilní telefony se systémem Android.

Aplikace zobrazuje aktuální naměřené hodnoty. To je velice užitečné všude tam, kde je odběrové místo spalin příliš vzdáleno od ovládacích a seřizovacích prvků.

Aplikace je ke stažení ZDE

 

Výhradní zastoupení výrobce špičkových přístrojů pro měření emisí, německé firmy MRU GmbH.

MRU s.r.o.
Plzeňská 313/217c
150 00 Praha 5 - Motol

Tel./Fax: +420 235322091
E-mail: