Služby

Jsme držitelem oprávnění od Ministerstva životního prostředí ČR k autorizovanému měření emisí CO, NOX, SO2 na kotlích bez omezení příkonu

Provádíme pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání dle Zákona 406/2000 o hospodaření energií.

Zajišťujeme také pravidelné kontroly systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání dle Zákona 406/2000 o hospodaření energií.

MRU s.r.o. je autorizovaným servisním střediskem analyzátorů spalin a dalších měřicích přístrojů značka MRU