Autorizovaná měření emisí

Rozdělení zdrojů znečištění a povinnost měření

Provozovatelé zdrojů znečištění ovzduší jsou povinni zajišťovat autorizované měření emisí podle ustanovení zákona č. 201/2012Sb.. a navazujících prováděcích předpisů v následujících intervalech:

Celkový jmenovitý tepelný příkon zdroje*

Četnost měření

≥300kW a <1MW

jen při uvedení do provozu

≥1MW a ≤5MW

3 roky

>5MW

1 rok


*Kategorii zdroje určuje součet jmenovitých příkonů všech kotlů v kotelně.

Nabídka provedení autorizovaného měření

Společnost MRU s.r.o. je držitelem oprávnění od Ministerstva životního prostředí ČR k autorizovanému měření emisí CO, NOX, SO2 na kotlích bez omezení příkonu.

Po dohodě naše firma zajistí seřízení hořáků tak, aby se zvýšila efektivita jejich provozu a aby emise škodlivin nepřesahovaly limity určené současnými právními předpisy. Dále Vám nabízíme zdarma provedení výpočtu poplatků za znečišťování ovzduší.

Ceny měření jsou stanovovány individuálně podle počtu a složitosti zařízení a pohybují se v přibližných rozsazích:

Typ zařízení Měřené látky Cena za zařízení
kotel do 5 MW na ZP, propan a butan CO, NOX 3000 - 5000
kotel do 5 MW na jiné plynné palivo CO, NOX, SO2 5000 - 8000
kotel do 5 MW na LTO CO, NOX, tmavost kouře * 4000 - 6000
kotel nad 5 MW na ZP, propan a butan CO, NOX 6000 - 10000
kotel nad 5 MW na jiné plynné palivo CO, NOX, SO2 7000 - 12000

* v případě, že lze nahradit měření TZL

Vybavení pro autorizované měření středních a velkých zdrojů

Firma MRU je výrobcem špičkových analyzátorů spalin vhodných pro autorizované měření emisí středních a velkých spalovacích zdrojů znečištění spalující plynná paliva a lehký topný olej o maximálním výkonu jednoho zařízení (kotle) 5 MW.

Pro získání autorizace od MŽP k provádění těchto měření je nutné si zajistit:

Technické vybavení
Analyzátor O2, CO, NOX MRU (např. Optima 7) dodává MRU s.r.o.
Notebook zajistí si zákazník
Software WinXMRU pro MS Windows dodává MRU s.r.o.
Digitální barometr GPB-2300 dodává MRU s.r.o.
Kalibrační plyn dodává Linde Technoplyn
Průtokoměr pro kalibraci analyzátoru dodává MRU s.r.o.
Redukční ventil dodává MRU s.r.o.
Dokumenty
Žádost na MŽP + kolek MŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Doklad o vzdělání a praxi VŠ, nebo SŠ a 3 roky praxe
Potvrzení o absolvování mezilaboratorní zkoušky ČIŽP, Na břehu 267, 190 00 Praha 9
Výpis obchodního rejstříku nebo ŽL  
Příručka jakosti vzor dodáme zdarma
Vzor protokolu vlastního měření bude vytvořen při zaškolení obsluhy přístroje
 

Výhradní zastoupení výrobce špičkových přístrojů pro měření emisí, německé firmy MRU GmbH.

MRU s.r.o.
Plzeňská 313/217c
150 00 Praha 5 - Motol

Tel./Fax: +420 235322091
E-mail: