Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
pristroj

ANALYZÁTORY SPALIN

Není nám jedno, co dýcháme

OD 1.1.2020 PLATÍ PRO PLYNNÁ PALIVA NOVÉ EMISNÍ LIMITY!

Bacharach

Pumpička pro měření tmavosti kouře.

Metoda je založena na odběru přesného objemu spalin z kouřovodu přes speciální filtrační papír. Vzniklá sazová skvrna je porovnána se škálou, která je součástí dodávky.

Tato metoda vyhovuje normě DIN 51402.