Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
pristroj

ANALYZÁTORY SPALIN

Není nám jedno, co dýcháme

>

>

Nové emisní limity NOx pro kotle na zemní plyn

Nové emisní limity NOx pro kotle na zemní plyn

Dne 1. 1. 2018 vstoupila v platnost novela tzv. emisní vyhlášky č. 415/2012, která mimo jiné zavádí nové emisní limity. Pro spalovací zdroje znečištění spalující plynná paliva je platnost těchto limitů odložena na 1.1.2020.

Konkrétně pro plynové kotle na zemní plyn se emisní limity snižují na polovinu původní hodnoty, tedy 50mg/m3 pro CO a 100mg/m3 pro NOx. Emisní limity jsou i nadále přepočteny na suchý plyn, normální podmínky a referenční obsah kyslíku 3%.

Pro některé provozovatele kotlů na zemní plyn tak vznikl problém, jak nové emisní limity splnit, a to i v případě, že jejich zdroj nedosahuje hranice celkového jmenovitého tepelného příkonu 1MW a nemají tak povinnost provádět opakované autorizované měření emisí. Za platný se totiž považuje poslední protokol o autorizovaném měření a nové emisní limity platí i pro tyto zdroje.

Problém vzniká zejména u emisních limitů NOx, které některé starší kotle nesplňují.

Jak tedy vzniklou situaci řešit?

Pokud poslední naměřená hodnota koncentrace NOx přesahuje 100mg/m3, máte několik možností:

1. Seřízení kotle (hořáku)

Jestliže je hodnota koncentrace jen mírně vyšší než hodnota požadovaná vyhláškou, kontaktujte svého servisního technika a požádejte ho o nové seřízení kotle (hořáku) tak, aby limity splňoval. Poté nechte provést nové autorizované měření emisí.

2. Výměna nebo přestavba hořáku

Pokud není možné dosáhnout požadované koncentrace NOx výše uvedeným postupem, bude nutná výměna nebo přestavba hořáku. V takovém případě kontaktujte výrobce hořáku a požádejte ho o řešení. Pak nechte provést nové autorizované měření emisí.

3. Výměna kotle

Pokud je hořák konstrukční součástí kotle a není možná jeho výměna nebo přestavba nebo pokud není z technických důvodů možné instalovat na váš stávající kotel nový hořák, je třeba provést výměnu celého kotle. Toto řešení doporučujeme zejména u starých kotlů, které již nevyhovují svým technickým stavem a nízkou účinností. Investice do nového kotle se tak jistě vyplatí. Také po výměně kotle a přestavbě kotelny je nutné provést nové autorizované měření emisí.

4. Využití výjimky z emisního limitu NOx

Vyhláška 415/2012 umožňuje v určitých případech využití výjimky a zachování původního emisního limitu 200mg/m3. Konkrétně vyhláška říká: „Pokud provozovatel prokáže, že nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím nízkoemisních hořáků, platí specifický emisní limit 200 mg/m3.“ Jakým způsobem lze prokázat tuto nemožnost splnění emisních limitů, je popsáno ve stanovisku Ministerstva životního prostředí, které naleznete ZDE. Doporučujeme Vám požádat o odborné stanovisko výrobce kotle, a pokud se výrobce, případně jiný nezávislý odborník vyjádří v tomto smyslu, oznamte tuto skutečnost na příslušný krajský úřad (nebo Magistrát hl. m. Prahy).

 


 

Podle vyhl. 415/2012 §3, odst. 1, písmeno c) se jednorázové měření emisí provádí nejpozději do 4 měsíců po každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, který by mohl vést ke změně emisí.

Ať už se rozhodnete pro kteroukoliv z výše uvedených variant řešení, jsme připraveni vás celým procesem provést a pomoci vám vše zvládnout. Požádejte nás kdykoliv o osobní konzultaci a společně jistě situaci vyřešíme tak, abyste splnili nové požadavky legislativy ochrany ovzduší.