Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
pristroj

ANALYZÁTORY SPALIN

Není nám jedno, co dýcháme

>

>

Kontroly klimatizačních systémů

Kontroly systémů klimatizace

Zákon 406/2000 o hospodaření energií stanovuje povinnost provádět pravidelnou kontrolu systémů klimatizace. Tyto kontroly pro naše zákazníky také zajišťujeme.

§ 6a Kontrola systémů vytápění a systémů klimatizace

(2) Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou u provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání se jmenovitým výkonem nad 70 kW povinni

a) zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání,

b) předložit na vyžádání zprávu o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání ministerstvu, Státní energetické inspekci nebo příslušnému kontrolnímu orgánu podle § 13a odst. 2,

c) oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce 4 písm. b) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.

Od 30.9.2022 platí vyhláška 284/2022 o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání.