Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
pristroj

ANALYZÁTORY SPALYN

Není nám jedno, co dýcháme

OD 1.1.2020 PLATÍ PRO PLYNNÁ PALIVA NOVÉ EMISNÍ LIMITY!

>

>

Kontroly kotlů a tepelných rozvodů​

Kontroly systému vytápění

Zákon 406/2000 o hospodaření energií stanovuje povinnost provádět pravidelnou kontrolu systému vytápění budovy:

§ 6a Kontrola systémů vytápění a systémů klimatizace

(1) Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou u provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW povinni

a) zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání,

b) předložit na vyžádání zprávu o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání ministerstvu, Státní energetické inspekci nebo příslušnému kontrolnímu orgánu podle § 13a odst. 2,

c) oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce 4 písm. b) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.

 

Na prováděcí předpis zatím bohužel čekáme… (stav k 1.1.2021)

Ing. Tomáš Folprecht, jednatel MRU s.r.o, je energetický specialista s příslušným oprávněním od Ministerstva průmyslu a obchodu k provádění těchto kontrol.