Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
pristroj

ANALYZÁTORY SPALIN

Není nám jedno, co dýcháme

OD 1.1.2020 PLATÍ PRO PLYNNÁ PALIVA NOVÉ EMISNÍ LIMITY!

>

>

Kontroly kotlů a tepelných rozvodů​

Kontroly systému vytápění

Zákon 406/2000 o hospodaření energií stanovuje povinnost provádět pravidelnou kontrolu systému vytápění budovy:

§ 6a Kontrola systémů vytápění a systémů klimatizace

(1) Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou u provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW povinni

a) zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání,

b) předložit na vyžádání zprávu o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání ministerstvu, Státní energetické inspekci nebo příslušnému kontrolnímu orgánu podle § 13a odst. 2,

c) oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce 4 písm. b) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.

 

Na prováděcí předpis zatím bohužel čekáme… (stav k 1.1.2021)

Ing. Tomáš Folprecht, jednatel MRU s.r.o, je energetický specialista s příslušným oprávněním od Ministerstva průmyslu a obchodu k provádění těchto kontrol.